Mijn favorieten

Ontwerpbesluit label C verplichting kantoren aan Tweede Kamer gestuurd

Minister Ollongren (BZK) heeft de Tweede Kamer het Ontwerpbesluit gestuurd waarmee per 1 januari 2023 alle kantoorgebouwen over minimaal een energielabel C moeten beschikken.

De aanleiding voor deze label C-verplichting vormt het Energieakkoord voor duurzame groei dat op 6 september 2013 door ruim veertig partijen, waaronder de overheid, is gesloten (www.energieakkoordser.nl). Dit Energieakkoord heeft een looptijd tot 2020. Inmiddels is hier ook het doel uit het Regeerakkoord 2017 bijgekomen: een reductie van de CO2-uitstoot met 49 procent in 2030, wat voor de utiliteitsbouw (waaronder kantoorgebouwen) neerkomt op 3 Megaton CO2-reductie. De label C-verplichting voor kantoren in 2023 is hiermee ook een eerste stap op weg naar deze CO2-doelstelling.

In overleg met de partijen die vertegenwoordigd zijn in de Borgingscommissie van het Energieakkoord (overheden en bedrijfsleven) is besloten tot een label C-verplichting per 1 januari 2023. Deze datum geeft eigenaren van kantoorpanden de mogelijkheid om voor financiering te zorgen en de label C-verplichting zoveel mogelijk in te passen in natuurlijke onderhoudsmomenten. In de meerderheid van de gevallen gaat het om louter installatietechnische maatregelen die een verdere verduurzaming in de toekomst niet in de weg staan. De NVM is vorig jaar betrokken geweest bij de nadere uitwerking van de regeling.

Aangezien het in het merendeel van de gevallen een investering betreft die zichzelf terugverdient, heeft de Rijksoverheid ervoor gekozen om hiervoor geen specifieke financieringsregeling aan te bieden. Eigenaren van kantoorgebouwen kunnen wel gebruik maken van de bestaande subsidieregelingen zoals de regeling Energie-investeringsaftrek (EIA), de Investeringssubsidie duurzame energie voor zonneboiler, warmtepompen en biomassaketels (ISDE) en de Stimulering duurzame energieproductie (SDE+).

Bron: NVM

 

Contact

Persoonsgegevens
Adresgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring