Mijn favorieten

Tekort aan woningen blijft tot 2020 toenemen


Het tekort aan woningen blijft naar schatting tot 2020 groeien.


Eerder werd het hoogtepunt van het tekort nog rond eind 2018 verwacht.

Mogelijk is er in 2020 een tekort van 235.000 huizen, concludeert vastgoedadviseur Capital Value maandag in een onderzoek dat samen met ABF Research is uitgevoerd.
 
Volgens het adviesbureau worden nog altijd onvoldoende huizen gebouwd om de stijgende vraag bij te kunnen benen. Met name in de Randstad en in delen van Gelderland en Brabant zal de druk op de woningmarkt naar verwachting verder toenemen.

In 2017 zijn zo'n 65.000 bouwvergunningen verstrekt, terwijl de groei in het aantal huishoudens flink hoger was. Er kwamen vorig jaar 82.000 huishoudens bij.

Tekort

Begin dit jaar is er een tekort van zo'n 205.000 huizen en dat is groter dan verwacht. Capital Value gaat ervan uit dat pas vanaf 2020 jaarlijks meer woningen worden gebouwd dan er huishoudens bij komen.

Er zouden volgens Capital Value met name koopwoningen en middeldure huurwoningen bij moeten komen. Jaarlijks zijn er naar schatting 83.000 middeldure huurwoningen meer nodig dan er beschikbaar zijn.

Uitbreiding

In vijf jaar tijd komen er waarschijnlijk 303.000 woningen bij. "Om het woningtekort in vijf jaar tijd tot meer normale proporties terug te brengen (tekort van 1,75 procent), zal de geraamde uitbreiding met minimaal twaalfduizend woningen omhoog moeten", aldus de vastgoedadviseur.

Dit betekent dat jaarlijks 85.000 nieuwe woningen gebouwd moeten worden, in plaats van het verwachte aantal van 73.000.

De vastgoedadviseur verwacht niet dat de bouwsector deze toename aankan, omdat de sector op korte termijn een tekort aan onder meer arbeidskrachten en bouwmaterialen heeft.

Starters

"Vooral starters en ouderen vallen tussen wal en schip", stelt Capital Value. "Beide doelgroepen groeien de komende jaren aanzienlijk. Er worden echter onvoldoende geschikte woningen bijgebouwd om aan deze groeiende vraag te voldoen."

Het aantal huishoudens van 25 tot en met 34 jaar groeit tot 2022 waarschijnlijk met zestigduizend. Het adviesbureau benadrukt dat kopen voor deze doelgroep lastiger is geworden en dat maar een deel van de groep een sociale huurwoning kan krijgen.

Het overgrote deel van de starters is aangewezen op het middenhuursegment. En dit is ook het segment met de grootste tekorten. Er zijn in de steden de afgelopen jaren wel relatief meer studio's voor starters gebouwd, maar op termijn zijn voor deze doelgroep ook grotere woningen met een of twee slaapkamers nodig, meent Capital Value.

Ouderen

Daarnaast groeit het aantal huishoudens van 75 jaar en ouder met meer dan 200.000. Dan gaat het met name om eenpersoonshuishoudens. En een deel van de groep heeft mobiliteitsbeperkingen.

"Er is de afgelopen jaren te weinig bijgebouwd, waardoor het lastig kan worden passende huisvesting te vinden." Wel zouden beleggers dit jaar ongeveer 1,5 miljard euro beschikbaar hebben voor investeringen in dit segment.

Volgens directeur Kees van Harten van Capital Value moet bij het plannen van nieuwbouw kritisch worden gekeken naar voor wie wordt gebouwd, waar de woningen komen te staan en om wat voor huizen het gaat. Ook pleit hij voor samenwerking op regionaal niveau.

Uit een rondgang bij corporaties zou blijken dat 63 procent onvoldoende grondposities heeft om nieuwe bouwplannen te kunnen realiseren. Ook zou ruim een kwart hiervoor onvoldoende medewerking vanuit gemeenten krijgen.

Bron: NU.nl 

Contact

Persoonsgegevens
Adresgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring