Mijn favorieten

Verwarrende berichtgeving van Vereniging Eigen Huis over Algemene Consumentenvoorwaarden NVM

Verwarrende berichtgeving van Vereniging Eigen Huis over Algemene Consumentenvoorwaarden NVM

Vereniging Eigen Huis, de Consumentenbond en VastgoedPRO hebben 1 juni jl. eigen algemene consumentenvoorwaarden gelanceerd. Zij willen graag dat de Sociaal-Economische Raad (SER) aan deze nieuwe voorwaarden dezelfde officiële status toekent als aan de huidige ACV. De SER hecht echter veel waarde aan voldoende draagvlak binnen de makelaarsbranche. Het SER-secretariaat heeft daarom voorgesteld om een formele vergadering te organiseren waarin de branche op representatieve wijze vertegenwoordigd wordt. 

VEH heeft de uitnodiging aanvaard maar blijft desondanks verwarring zaaien met een persbericht en berichtgeving op de VEH-website. Anders dan VEH het -tegen beter weten in- doet voorkomen blijven de bestaande Algemene Consumenten Voorwaarden gewoon van kracht.
 

VEH vs NVM
Onvoldoende draagkracht binnen de branche

VEH doet het voorkomen alsof de bestaande NVM/VBO-voorwaarden verouderd zijn en "gerepareerd moeten worden". De Sociaal-Economische Raad (SER) heeft echter al begin juni laten weten dat de voorwaarden die de Vereniging Eigen Huis en VastgoedPRO hebben afgesloten op dit moment geen officiële status hebben als SER-erkende tweezijdige voorwaarden. Daarvoor is er onvoldoende draagvlak binnen de branche. De Algemene Consumentenvoorwaarden van 2015 hebben wel die officiële status en  blijven dus gewoon van kracht. Ook de Stichting Geschillencommissie (SGC) zal onze ACV 2015 blijven hanteren bij eventuele klachten en geschillenbeslechting.


Uitnodiging

Alle partijen hebben een uitnodiging van het SER-secretariaat aanvaard om te verkennen op welke onderdelen de ACV 2015 verbeteringen en aanvullingen behoeven en welke knelpunten er concreet bestaan. Voor NVM en VBO Makelaar zal de inzet blijven om de voorwaarden te verbeteren op een manier waar zowel consument als makelaars en taxateurs profijt van hebben. In verband met de agenda van de door het SER-secretariaat beschikbaar gestelde voorzitter kan het overleg pas over enige tijd gevoerd worden. Het lijkt erop dat VEH het gebrek aan officiële SER-status van de door haar per 1 juni gelanceerde voorwaarden nu probeert te maskeren door publiekelijk de indruk te wekken dat de officiële voorwaarden verouderd zijn.

 

Bron: NVM

 

Bel mij

Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring