Mijn favorieten

Terug naar de resultaten
Multifunctionele bedrijfsruimte te huur De Aar 87 Dronten

De Aar 87

8253 PN Dronten
Huurprijs € 350,- p.m. Verhuurd

Omschrijving


Het betreft een multifunctionele bedrijfsruimte met toilet, glaspui, loopdeur en overheaddeur, bruikbaar als showroom en werk/opslagruimte.
Op De Aar in Dronten wordt deze multifunctionele bedrijfsruimte te huur aangeboden. De Aar is gelegen op bedrijventerrein Business Zone Delta, vanwaar een

...
Lees meer

Kenmerken

Soort Object Bedrijfsruimte Totale vloeroppervlakte 54 m²
Lees meer

Omschrijving

English translation below


Het betreft een multifunctionele bedrijfsruimte met toilet, glaspui, loopdeur en overheaddeur, bruikbaar als showroom en werk/opslagruimte.
Op De Aar in Dronten wordt deze multifunctionele bedrijfsruimte te huur aangeboden. De Aar is gelegen op bedrijventerrein Business Zone Delta, vanwaar een goede verbinding naar de N307 richting A6. 


 

Indeling

Entree via loopdeur of overheaddeur, bedrijfsruimte met meterkast, toilet en stortgoot met kraan. 

Architectuur

Door de uitstraling van het ondernemerscentrum en de kleinschaligheid van de units, biedt het vele ondernemers een uitstekende vestigingsplaats. Dankzij de ruimtelijke opzet is het geheel makkelijk toegankelijk.
Deze toegankelijkheid wordt vergroot dankzij de meerdere in- en uitritten.

 

Locatie en bereikbaarheid

Business Zone Delta is goed bereikbaar en vrijwel aan de oprit gelegen naar de N307 (Overijsselseweg). De N307 heeft een directe aansluiting op de A6, de N50/A50 en A28. Dronten is vanaf het noorden en vanuit de Randstad met de Hanzelijn per spoor direct bereikbaar. Ten Noord-Westen van de Hanzelijn is bedrijventerrein is het Business Zone Delta gelegen. Het terrein behoort tot de modernste bedrijventerreinen van de gemeente Dronten en heeft een moderne uitstraling. 
 

Bestemming

Showroom, atelier, perifere detailhandel, bedrijfsruimte met kantoor en/of opslag voor bedrijven van milieucategorieën 1, 2, 3 en 4. Detailhandel is niet toegestaan, tenzij het ter plaatse geproduceerde producten betreft.


 

Opleveringsniveau 

De bedrijfsruimtes worden in huidige staat aangeboden derhalve inclusief o.a.:
- begane grond betonvloer dik 20cm monolithisch afgewerkt;
- aluminium gevel pui;
- inbraak werend dubbel gelaagd glas;
- uitstekende isolatie;
- overheaddeur met ketting bediend en met dubbele sluiting;
- loopdeur voorzien van driepuntssluiting;
- meterkast met aansluiting gas, water, elektra 3 x 25Amp., telefoon/data;
- elektrische installatie inclusief verlichting;
- betegeld toilet;
- parkeergelegenheid voor de eigen bedrijfsruimte.

 

Vloeroppervlak en metrages 

- begane grond ca. 55 m2 bruto vloeroppervlak
- vrije hoogte ca. 4,20 m
- bedrijfsvloer maximaal belastbaar tot 1500 kg/m2

 

Huurprijs 

€ 350,- per maand, te vermeerderen met servicekosten en BTW
 

BTW

Uitgangspunt is een met BTW belaste huurprijs. Indien een huurder niet voldoet aan de voor belaste verhuur gestelde criteria zal de huurprijs zodanig worden verhoogd dat het voor verhuurder ontstane financiële nadeel volledig wordt gecompenseerd.


Servicekosten

De servicekosten bedragen € 20,-  per maand exclusief BTW. Dit is een vast bedrag, gerekend per hele unit. Hiervoor worden de volgende diensten door verhuurder verzorgd:
- 1 maal per 2 jaar onderhoudsbeurt sectionaldeur
- 1 maal per jaar inspectie brandblusapparatuur
- 1 maal per 2 jaar buitengevels reinigen
- 2 maal per jaar onkruidbestrijding bestrating
- administratiekosten hierover

Huurovereenkomst 

De huurovereenkomst wordt opgesteld volgens het model door de Raad voor Onroerende Zaken, op 30 januari 2015 vastgesteld, zoals deze door de NVM wordt gebruikt.
 

Voorbehoud

Onder voorbehoud gunning eigenaar.


Huurtermijn

Minimaal twee jaar.
 

Opzegtermijn 

6 maanden, voor afloop van een huurtermijn.


Huurbetaling

Telkens per maand vooruit te voldoen middels automatische incasso.
 

Huurprijsindexering 

Jaarlijks, conform het verloop van de consumentenprijsindex (CPI), reeks CPI -werknemers alle huishoudens (2006=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), voor het eerst per 1 januari 2019.


Zekerheidsstelling

Een waarborgsom van tenminste gelijk aan 3 maanden huur incl. servicekosten en BTW.
 

Aanvaarding

In overleg, per direct mogelijk.


Voor meer informatie neemt u contact op met:
Estatum makelaardij
Havenzicht 72
1357 NR Almere
tel: 036-5490628
e-mail: vastgoed@estatum.nl
De makelaar met verstand van zaken en ruimte voor persoonlijk advies.
This multifunctional business space is offered for rent at De Aar in Dronten. De Aar is located on the Business Zone Delta business park, from where there is a good connection to the N307 in the direction of the A6.
It is a multifunctional business space with toilet, glass door, wicket door and overhead door, usable as a showroom and work/storage space.

Layout
Entrance via wicket door or overhead door, business space with meter cupboard, toilet and chute with a tap.

Architecture
Due to the appearance of the business center and the small scale of the units, it offers many entrepreneurs an excellent location. Thanks to the spatial design, the whole is easily accessible.
This accessibility is increased thanks to the multiple entrances and exits.

Location and accessibility
Business Zone Delta is easily accessible and is located almost on the driveway to the N307 (Overijsselseweg). The N307 has a direct connection to the A6, the N50 / A50 and A28. Dronten is directly accessible by rail from the north and the Randstad with the Hanze line. The Business Zone Delta is located in the north-west of the Hanze line. The site is one of the most modern business parks in the municipality of Dronten and has a modern look.

Destination
Showroom, workshop, peripheral retail, business space with office and/or storage for companies in environmental categories 1, 2, 3 and 4. Retail is not permitted unless it concerns locally produced products.

Delivery level
The business premises are offered in the current state, including:
- ground floor concrete thick 20 cm monolithically finished;
- aluminum facade;
- burglar-resistant double-layered glass;
- excellent insulation;
- overhead door operated with chain and with double closure;
- wicket door with three-point lock;
- meter cupboard with gas, water, electricity 3 x 25 Amp., telephone/data;
- electrical installation including lighting;
- tiled toilet;
- parking space for your own business space.

Floor area and floor areas
- ground floor approx. 55 m2 gross floor space
- clear height approx. 4.20 m
- business floor with a maximum load of 1500 kg / m2

Rental price
€ 350 per month, plus service costs and VAT

VAT
The starting point is a rental price taxed with VAT. If a tenant does not meet the criteria for taxed rental, the rent will be increased so that the financial disadvantage that arises for the lessor is fully compensated.

Service fee
The service costs are € 20 per month excluding VAT. This is a fixed amount, calculated per the whole unit. For this, the following services are provided by the lessor:
- Sectional door maintenance once every 2 years
- Fire extinguishing equipment inspection once a year
- cleaning outside walls once every 2 years
- weed control paving twice a year
- administration costs

Rental agreement
The lease agreement is drawn up according to the model by the Council for Real Estate, established on January 30, 2015, as used by the NVM.

Reservation
Subject to owner award.

Lease term
Minimum two years.

Notice period
6 months before the end of a rental period.

Rent payment
Payable in advance each month by direct debit.

Rental price indexing
Annually, by the course of the consumer price index (CPI), series of CPI employees all households (2006 = 100), published by the Central Bureau of Statistics (CBS), for the first time on 1 January 2019.

Security
A deposit of at least equal to 3 months rent incl. Service costs and VAT.

Acceptance
In consultation, immediately possible.

For more information, contact:
Estatum Makelaardij
Havenzicht 72
1357 NR ??Almere
tel: 036-5490628
email: vastgoed@estatum.nl
The broker with knowledge and space for personal advice.
Overdracht Status Verhuurd Huurprijs € 350,- per maand Aanvaarding Per 01-10-2019 BTW van toepassing Ja Servicekosten € 20,00 per maand Bouwvorm Bouwvorm Bestaande bouw Bouwjaar 2006 Indeling Soort Object Bedrijfsruimte Totale vloeroppervlakte 54 m² Perceeloppervlakte 54 m² Parkeergelegenheid Parkeerpl. niet overdekt 2 parkeerplaats(en) Diversen Woonruimte Geen woonruimte aanwezig
Hoofdfunctie
Bedrijfsruimte
Oppervlakte
54 m²
Route van naar De Aar 87, 8253 PN Dronten
U kunt de brochure hier downloaden

Contact

Gebruik het onderstaande formulier om contact met ons op te nemen.
Bedrijfsgegevens
Persoonsgegevens
Adresgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring

Brochure

Bedankt voor uw interesse. U ontvangt de brochure per email.

Contact

Bedankt voor uw reactie. We zullen zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.