Mijn favorieten

Terug naar de resultaten
Te koop penthouse aan de Groenhof 119 te Almere

Groenhof 119

1352 AK Almere
€ 195.000,- k.k.
Verkocht

Omschrijving

 

Top appartement te koop in het groene Almere Haven, volledig gerenoveerd met kwalitatief hoogstaande materialen.
Je verwacht het niet, doch deze woning is een heuse penthouse: je hebt de gehele bovenste verdieping volkomen voor jezelf en geen naaste buren! Vanaf het riante dakterras op het

...
Lees meer

Kenmerken

Soort object Appartement Bouwjaar 1978 Woonoppervlakte 77 m² Aantal kamers 3
Lees meer

Omschrijving

English translation below

 

Top appartement te koop in het groene Almere Haven, volledig gerenoveerd met kwalitatief hoogstaande materialen.
Je verwacht het niet, doch deze woning is een heuse penthouse: je hebt de gehele bovenste verdieping volkomen voor jezelf en geen naaste buren! Vanaf het riante dakterras op het zuiden, welke is voorzien van elektrische zonneschermen over de gehele breedte, kijk je vrijwel over geheel Almere Haven, tot aan de torentjes op de Havenboulevard. Even geen zin in zon? Dan heeft dit penthouse op het noorden ook nog een ruim volledig vrij balkon.


Let op! Deze woning wordt aangeboden met een bieden vanaf prijs! 


Het appartement is net grondig verbouwd. Er zijn muren verplaatst, plafonds verlaagd, spots geplaatst en alle muren en plafonds zijn voorzien van modern strak stukwerk. Er is een hagelnieuwe design badkamer en design toilet. Gas en elektra zijn vervangen en uitgebreid de stopcontacten zijn op de juiste plaatsen aangebracht.
Een zeer luxe  detail, er is een gasaansluiting reeds geheel voorbereid voor het plaatsen van een gesloten gashaard! Zeer uniek deze haard voorbereiding, maar in dit penthouse is ook dit reeds gerealiseerd. U hoeft alleen nog uw haard te kiezen en te laten aansluiten. 
In dit luxe penthouse hoeft u alleen nog te kiezen voor vloerbedekking en eventueel een kleurtje op de muur en indien gewenst het kiezen van een haard (wat ook in een later stadium kan) en dan verhuizen maar.

Indeling

Via de lift kom je op drie hoog. Na de lift is er een korte trap naar de volledig eigen verdieping. Via een af te sluiten deur kom je op je eigen royale balkon op het noorden. Hier is de voordeur naar het penthouse.
Entree, gang, met royale garderobe voorzien van veel kastruimte, meterkast, grote slaapkamer, badkamer met afgesloten CV-ruimte voor wasmachine en droger, toilet en aan het einde van de gang de zonnige woonkamer en keuken, met toegang naar het grote dakterras. Vanuit de woonkamer is de tweede slaap/studeerkamer te bereiken. 


Wonen

On top of the world voel je je hier als je naar buiten kijkt. Je zit echter niet duizelingwekkend hoog, maar je kijkt overal precies over heen. Vanaf je terras zie je pas hoe groen Almere Haven is en tja, het heet hier natuurlijk niet voor niets het Groenhof!
Met de ingrijpende renovatie is overal rekening mee gehouden. Een nis en een deur zijn verplaatst en bij de grote slaapkamer gevoegd,  zodat er extra ruimte is gecreëerd voor een grote garderobe kast. Naast de voordeur in de gang is een mooie ruime garderobe hoek gerealiseerd met veel bergruimte en tevens een dubbel aansluitpunt voor de robot-stofzuiger en indien gewenst verlichting. De  woning is ruim voorzien van stopcontacten van modern materiaal en aansluitpunten voor (sfeer)verlichting. Tevens zijn alle radiatoren vervangen voor moderne compacte exemplaren.


Terras en Balkon

Grenzend aan de woonkamer is er het grote dakterras op het zuiden, voorzien van elektrische zonwering, een vorstvrije buitenkraan en een dubbel stopcontact. Je komt nu op het privé terras via een gewone deur, maar de VvE gaat dit voorjaar ook nog alle kozijnen en de gehele noord- en zuidpui vervangen voor energiezuinig kunststof en je kunt mogelijk nog  kiezen voor een schuifpui (keuze koper). Het dakterras is afgebakend met een grote plantenbak, waardoor volledige privacy ontstaat. De plantenbak is reeds leeggehaald omdat ook deze wordt voorzien van nieuw isolatie materiaal. Na de nieuwe isolatie kunt u de plantenbak geheel naar eigen wens beplanten.
De VvE gaat het grondig aanpakken. Alle kozijnen worden vervangen door kunststof met goed isolerende beglazing en alle dakbedekking wordt vervangen en extra geïsoleerd. De huidige tegels op het dakterras worden vervangen door grote grijze tegels. Dit samen met de nieuwe HR CV-ketel zorgt er voor dat het energielabel straks flink wat zuiniger zal zijn dan het C-label wat nu nog op de woning zit van voor de verbouwing.

 


Koken

De royale keuken staat in open verbinding met de woon- eetkamer en kijkt uit op het dakterras. Het licht van de raampartijen aan de zuidkant van de woning stroomt hier dan ook rijkelijk binnen. De keuken is strak modern wit hoogglans en is voorzien van inbouwapparatuur zoals koel- vrieskast, gaskookplaat met wasemkap, combi oven/magnetron en afwasmachine.


Slapen

De woning beschikt over twee lichte slaapkamers, beiden aan de koele noordzijde. De kleinere kamer heeft aan twee zijden ramen en aan de achterzijde een vrijwel kamerbreed raam. De grote slaapkamer heeft voldoende ramen welke je in het groen laten kijken en ruimte voor een grote kast en kaptafel en TV aansluiting. 
Ook in de slaapkamers worden alle kozijnen/pui vervangen.


Baden

Deze design badkamer is wel erg mooi geworden. Mooie strakke tegels, op de vloer anti-sliptegels, en een royale inloopdouche met daarin een groot verwen-douchepaneel met diverse instellingen en een zitje. Ook het badkamer meubilair met veel bergruimte en de radiator zijn om door een ringetje te halen. 
Vanuit de badkamer is een afgesloten kleine ruimte te bereiken met aldaar de nieuwe HR-CV-ketel, uitbreiding groepenkast en ruimte voor een wasmachine en een droger.

Parkeren

Er is meer dan voldoende gratis parkeerruimte rondom het complex aanwezig.


Bijzonderheden

-Er komt een uitgebreide verbouwing verzorgd door de VvE met veel energiebesparende maatregelen;
-Energielabel wordt daardoor beter;
-De zwarte vloer op de foto is een beschermvloer;
-Echte gashaard mogelijk;
-Tot in de puntjes verzorgde woning.
-Grote berging
-Bijdrage VvE; € 439,06
-Oplevering, per direct.


Locatie

Het penthouse is rustig gelegen in een kindvriendelijke omgeving en heeft tevens een goede ligging ten opzichte van scholen en de winkels voor de dagelijkse boodschappen zijn te vinden in de directe omgeving. De gezellige 'Havenkom' met alle horecagelegenheden en strand vind je ook in de buurt evenals het winkelcentrum van Almere Haven. Het openbaar vervoer is in Almere uitstekend geregeld en met de auto bent u binnen 5 minuten op de ringweg of de A6 en op de A27.


Almere

Almere, stad van verrassingen
Gelegen aan het Markermeer, IJmeer en Gooimeer ligt Almere. Het vele water en de uitgestrekte, jonge natuur bieden allerlei mogelijkheden voor recreatiesporten. Of u nu wilt fietsen, wandelen, skeeleren, zwemmen, varen, windsurfen of vissen. Hoger onderwijs en een internationale school vindt u ook gewoon in Almere.
Opvallende architectuur en een breed en gevarieerd uitgaans- en winkelaanbod laten zien dat het zelfbewuste Almere inmiddels cultureel én economisch op eigen benen staat. Het stadshart van Almere Stad heeft niet alleen het grootste winkelgebied van Almere, maar is ook uitgeroepen tot beste winkelgebied van Nederland

 

Meer informatie over deze unieke woning of een afspraak maken voor een bezichtiging? Bel Monique Uffen op 036-5490628.

Volg ons op Facebook, Twitter en Linkedin!

Top apartment for sale in the green Almere Haven, completely renovated with high-quality materials.
You do not expect it, but this house is a real penthouse: you have the entire top floor completely for yourself and no close neighbors! From the spacious roof terrace on the south, which is equipped with electric awnings over the entire width, you look almost across Almere Harbor, up to the turrets on the Harbor Boulevard. And at the moments you don't like the sun? Then this penthouse on the north also has a spacious completely free balcony.

The apartment has just been thoroughly renovated. Walls have been moved, ceilings have been lowered, spots have been placed and all the walls and ceilings have been fitted with modern, tightly finished pieces. There is a brand new designer bathroom and designer toilet. Gas and electricity have been replaced and the electrical outlets have been installed in the right places.
A very luxurious detail, there is a gas connection already fully prepared for placing a closed gas fire! Very unique this fireplace preparation, but in this penthouse, this is already realized. You only have to choose your fireplace and have it connected.
In this luxury penthouse you only have to choose carpeting and possibly a color on the wall and if desired, choosing a fireplace (which can also be done at a later stage) and then move.

Pay attention! This property is offered with bidding from price!

Layout
You reach three highs via the lift. After the elevator, there is a short flight of stairs to the completely private floor. Through a door to close you come on your own spacious balcony on the north. Here is the front door to the penthouse.
Entrance, hallway, with spacious wardrobe with lots of cupboard space, meter cupboard, large bedroom, bathroom with enclosed boiler room for washer and dryer, toilet and at the end of the hallway the sunny living room and kitchen, with access to the large roof terrace. From the living room, you can reach the second bedroom / study room.

Living
On top of the world you feel here when you look outside. You are not, however, dizzyingly high, but you look exactly over everything. From your terrace, you can see how green Almere Haven is and well, it is not called Groenhof!
With the radical renovation everything has been taken into account. A niche and a door have been moved and added to the main bedroom, creating extra space for a large wardrobe. In addition to the front door in the hallway, a nice spacious wardrobe corner has been realized with plenty of storage space and also a double connection point for the robot vacuum cleaner and if desired lighting. The house is well equipped with sockets of modern material and connection points for (atmospheric) lighting. All radiators have also been replaced for modern compact ones.

Terrace and Balcony
Adjacent to the living room there is the large roof terrace on the south, with electric awning, a frost-free outside tap and a double socket. You now come to the private terrace via a regular door, but the VvE will also replace all frames and the entire north and south facade this spring for energy-efficient plastic and you can still opt for a sliding door (choice buyer). The roof terrace is delineated with a large planter, creating complete privacy. The planter has already been emptied because it is also provided with new insulation material. After the new insulation you can plant the planter entirely according to your own wishes.
The VvE will deal with it thoroughly. All frames are replaced by plastic with good insulating glazing and all roofing is replaced and extra insulated. The current tiles on the roof terrace are replaced by large gray tiles. This together with the new HR boiler ensures that the energy label will soon be much more economical than the C-label that is now on the house before the renovation.
 
Cook
The spacious kitchen is open to the living room and overlooks the roof terrace. The light from the windows on the south side of the house flows richly inside. The kitchen is sleek modern white high gloss and is equipped with built-in appliances such as fridge freezer, gas hob with hood, combi oven / microwave and dishwasher.

To sleep
The house has two bright bedrooms, both on the cool north side. The smaller room has windows on two sides and a virtually wall-to-wall window on the back. The large bedroom has enough windows which you can look in the green and space for a large closet and dressing table and TV connection.
Also in the bedrooms all window frames / doors are replaced.

to bathe
This design bathroom has become very beautiful. Nice tight tiles, anti-slip tiles on the floor, and a generous walk-in shower with a large pamper shower panel with various settings and a seat. Also the bathroom furniture with lots of storage space and the radiator are to get through a ring.
From the bathroom you can reach a closed small room with the new high-efficiency boiler, expansion group cabinet and space for a washing machine and a dryer.

Parking
There is more than enough free parking space around the complex.

Particularities
-There is an extensive renovation carried out by the VvE with many energy-saving measures;
-Energy label therefore becomes better;
-The black floor in the photo is a protective floor;
-Real gas fire possible;
-Two well-kept home.
-Great storage
-Contribution Owners Association; € 439,06
-Delivery, immediately.

Location
The penthouse is quietly situated in a child-friendly environment and also has a good location in relation to schools and the shops for daily shopping can be found in the immediate vicinity. The cozy 'Havenkom' with all catering establishments and beach you will find in the neighborhood as well as the shopping center of Almere Haven. Public transport in Almere is well organized and by car you are within 5 minutes on the ring road or the A6 and on the A27.

Almere
Almere, city of surprises
Almere is located on the Markermeer, IJmeer and Gooimeer. The many water and the vast young nature offer all kinds of opportunities for recreational sports. Whether you want to go cycling, hiking, inline skating, swimming, boating, windsurfing or fishing. You can also find higher education and an international school in Almere.
Striking architecture and a wide and varied entertainment and retail offer show that the self-aware Almere is now culturally and economically on its own feet. The city center of Almere Stad not only has the largest shopping area in Almere, but has also been voted the best shopping area in the Netherlands.
Overdracht Status Verkocht Prijs € 195.000,- kosten koper Aanvaarding In overleg Bouwvorm Soort object Appartement Soort appartement portiekflat Subtype woning Flat(woning) permanent Bouwjaar 1978 Bouwvorm Bestaande bouw Ligging Aan rustige weg, in woonwijk en vrij uitzicht Indeling Woonoppervlakte 77 m² Gebouwgebonden buitenruimte 14 m² Externe bergruimte 9 m² Inhoud 255 m³ Aantal kamers 3 Aantal slaapkamers 2 Aantal woonlagen 1 woonlaag Gelegen op 4e woonlaag Balkon Ja Dakterras Ja Energie Energieklasse C Energie einddatum 20-09-2027 Isolatie Dakisolatie en dubbel glas Warmwater C.V.-Ketel Verwarming C.V.-Ketel C.V.-Ketel Nefit HR++ (Gas Combiketel uit 2018, Eigendom) Buitenruimte Tuin Geen tuin Bergruimte Schuur / Berging Box Voorzieningen Voorzien van elektra Parkeergelegenheid Parkeerfaciliteiten Openbaar parkeren Toelichting voldoende gratis parkeren Dak Soort dak Plat dak Overig Permanente bewoning Ja Onderhoud binnen Uitstekend Toelichting onderhoud binnen kleine afwerking nodig Onderhoud buiten Uitstekend Toelichting onderhoud buiten renovatie kozijnen en dak gepland Huidig gebruik Woonruimte Huidige bestemming Woonruimte Bijdrage VVE p/m € 439,06 Voorzieningen Voorzieningen Mechanische ventilatie, TV kabel, Buitenzonwering, Lift Kadastrale gegevens Gemeente Almere Sectie G Perceelnummer 120 Index 12 Eigendomssituatie Volle eigendom

Plattegronden

Te koop penthouse aan de Groenhof 119 te Almere Te koop penthouse aan de Groenhof 119 te Almere

Download PDF

3D Plattegrond

360° Foto's

Route van naar Groenhof 119, 1352 AK Almere
U kunt de brochure hier downloaden

Contact

Gebruik het onderstaande formulier om contact met ons op te nemen.
Persoonsgegevens
Adresgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring

Brochure

Bedankt voor uw interesse. U ontvangt de brochure per email.

Contact

Bedankt voor uw reactie. We zullen zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.