Mijn favorieten

Taxatie

Wat is het verschil tussen een waardebepaling en een taxatie?

Een waardebepaling is een door de makelaar vastgestelde marktwaarde van uw huis met als doelstelling een prijs te bepalen om de woning in de verkoop te zetten. De vraagprijs hangt (mede) af van de strategie waarmee de woning in de markt wordt gezet. Bij een waardebepaling kijkt de makelaar onder andere naar de volgende aspecten:

-De afmetingen van de woning
-De kadastrale en juridische gegevens
-De onderhoudsstaat van de woning
-Vergelijkbare woningen die verkocht zijn
-Vergelijkbare woningen die te koop staan
-De locatie en omgeving

Een waardebepaling levert geen officieel document op. Daarvoor heeft u een taxatie nodig. Een taxatie geeft uiteraard ook de woningwaarde gebaseerd op dezelfde uitgangspunten. De wijze van rapportage gebeurt echter volgens een vastgelegde methode. Taxaties zijn daardoor beter met elkaar te vergelijken. Een taxatie is objectief en kan gebruikt worden als officieel document bij banken, verzekeraars en andere (financiële) instanties. Een taxatie kan alleen uitgevoerd worden door een makelaar/taxateur die certificeert is en aangesloten is bij het NRVT en bij een taxatie bedoeld voor financiering zal de hypotheekverstrekker om een validatie van het rapport vragen. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij het NWWI, een makelaar op afstand kijkt mee of de taxateur niets vergeten is en een plausibele waarde heeft getaxeerd.

Over het NRVT
 
Wij zijn als taxateur voor uw woning en/of bedrijfspand aangesloten bij het NRVT. In het geval van een taxatie ten behoeve van financiering, is de kans groot dat uw bank een rapport vraagt van een bij het NRVT aangesloten taxateur.

Het NRVT is het centrale register van gekwalificeerde vastgoedtaxateurs. De geregistreerde taxateurs werken op basis van eenduidige beroeps- en gedragsregels die aansluiten bij de Nederlandse en internationale eisen. 
  • vakbekwaam, objectief en onafhankelijk

  • opereert in het publiek belang

  • taxeert volgens taxatierichtlijnen EVS/IVS

  • werkt volgens eenduidige gedrags- en beroepsregels

  • onderwerpt zich aan tuchtrecht


Over het NWWI

Een woningtaxatie moet aan diverse eisen voldoen. De taxateur die de waardering uitvoert, moet gediplomeerd zijn en aangesloten zijn bij het NRVT. Voor taxaties geldt tegenwoordig een vier-ogen-principe. Dat betekend voor een woningtaxatie dat een taxateur op afstand mee kijkt en het rapport valideert als het akkoord  bevonden is. 

Het NWWI is een validatie-instituut erkend door de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (NHG).


 

Contact

Persoonsgegevens
Adresgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring