Mijn favorieten

Hypotheekrenteaftrek toch niet onaantastbaar

 

VERSNELDE AFBOUW VAN DE HYPOTHEEKRENTEAFTREK

 
Vanaf 2020 wordt de hypotheekaftrek versneld afgebouwd. Dat staat in het conceptregeerakkoord van VVD, CDA, D66 en de Christenunie, aldus bronnen die dit bevestigd hebben aan de NOS.
 
De aftrek zal vanaf 2020 in 4 stappen van 3 procent beperkt tot het laagste belastingtarief. Dat tarief is nu 37 procent.
 
Dit houdt in dat mensen met hogere inkomens, vanaf € 68.000, tot honderden euro’s per jaar meer kwijt kunnen zijn. Er staat echter wel een voordeel tegenover, door het verlagen van de inkomstenbelasting worden die euro’s aan de andere kant weer bespaard.
 
Daarnaast wordt deze lastenverhoging voor huizenbezitters gecompenseerd door het eigenwoningfortait (dit is een heffing voor woningbezitters die gebaseerd is op de WOZ-waarde van de woning) te verlagen.
 
Met de ingang van de versnelde afbouw per januari 2020 wordt het streeftarief van de 37% procent bereikt in 2023.

hypotheekrenteaftrek wel of niet onaantastbaar

 

STABILITEIT IN DE WONINGMARKT

 
Klaas Knot, president van de Nederlandsche Bank pleit al jaren voor een versnelde afbouw van de hypotheekaftrek. Volgens hem zal de woningmarkt hierdoor stabieler worden.  Ook vindt hij, dat dankzij de extreem lage rente, dit het juiste moment is om de afbouw in te voeren. Huizenbezitters hebben er op deze manier het minste last van.
 
In totaal kost de hypotheekrenteaftrek de schatkist jaarlijks zo’n 11 tot 12 miljard euro aan belastingteruggaven voor alle huizenbezitters.

 

HYPOTHEEKRENTEAFTREK NIET MEER ONAANTASTBAAR

 
Decennia lang was de aftrek (welke door sommigen gezien worden als een subsidie op huizenbezit) als onaantastbaar beschouwd door de politiek. Echter weinig partijen waagden zich eraan om de aftrek in hun programma mee te nemen. Sinds de veranderingen die de financiële crisis en de malaise op de huizenmarkt teweeg hebben gebracht, denkt men hier nu anders over.
 
Sinds 2014 is de hypotheekrenteaftrek jaarlijks al met 0,5% afgebouwd. Daardoor is de maximale aftrek intussen gedaald van 52% naar 50%. Deze daling wordt nu versneld doorgezet.
 
Het streven van het afbouwen tot 2042 wordt door de versnelling in 2023 al bereikt. Geen enkel ander Europees land buiten Nederland kent overigens de hypotheekrenteaftrek.


 
 

 

Contact

Persoonsgegevens
Adresgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring