Mijn favorieten

Bedenktijd rond de feestdagen

Het einde van het jaar en de kerstdagen eind december zorgen voor enige onduidelijkheid bij het berekenen van de bedenktijd. Estatum makelaardij helpt u graag met een korte uitleg.

De bedenktijd duurt minimaal drie dagen en begint op de dag die volgt op de dag dat (een afschrift van) de tussen partijen opgemaakte akte aan koper ter hand is gesteld. De bedenktijd eindigt om middernacht van de laatste dag die deel uitmaakt van de bedenktijd. Het is dus niet van belang hoe laat de koper het afschrift van de akte heeft ontvangen.

Omdat de algemene termijnenwet van toepassing is, kan de bedenktijd langer duren dan drie dagen. Op grond van deze wet wordt een termijn:
  • die eindigt op een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag, verlengd tot en met de eerstvolgende dag die niet een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag is;
  • zo nodig zoveel verlengd dat daarvan tenminste twee dagen deel uitmaken die niet een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag is.
Voor de berekening van de bedenktijd worden als algemeen erkende feestdagen beide Kerstdagen en de Nieuwjaarsdag aangemerkt.
In 2018 vallen beide Kerstdagen en de Nieuwjaarsdag op een doordeweekse dag.

 

Contact

Persoonsgegevens
Adresgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring