Mijn favorieten

Hypotheek normen overgang van 2017 naar 2018 heeft geen overgangstermijn

Geen overgangstermijn bij wijziging hypotheek leennormen 2018


Elk jaar wijzigen de leennormen voor hypotheekverstrekking aan consumenten. Onder deze leennormen valt onder meer de verhouding tussen de maximale hypotheek en de waarde van de woning. In 2018 bedraagt deze zogeheten ‘loan-to-value ratio’ (LTV-ratio) 100%.
 Jaar           LTV-ratio       
 2016   102%
 2017   101%
 2018   100%

Een belangrijk aspect bij de verlaging van de LTV-ratio is het moment waarop de hypotheekaanvraag wordt getoetst aan wet- en regelgeving. Deze toetsing vindt niet plaats aan de hand van de wet- en regelgeving die gelden ten tijde van de hypotheekaanvraag, maar aan de hand van de regels die gelden op het moment dat de hypotheekverstrekker het bindende aanbod doet.  

Overgangstermijn

Bij de overgang van het jaar 2016 naar 2017 gold er tot 1 februari 2017 een overgangstermijn: bij hypotheekaanvragen die werden ingediend voor 1 januari 2017 waarbij de kredietwaardigheidstoets ten behoeve van het bindend aanbod uiterlijk 1 februari 2017 plaatsvond, mocht met de hypotheeknormen van 2016 worden gerekend.
In 2018 geldt er echter geen overgangstermijn. Dit betekent dat de hypotheek die in 2017 is aangevraagd maar waarbij het bindend aanbod in 2018 wordt gedaan, wordt getoetst aan de hypotheeknormen van 2018.  Bij het opstellen van de koopovereenkomst zal hiermee rekening worden gehouden als er sprake is van een financieringsvoorbehoud. Indien het onwaarschijnlijk is dat de koper in 2017 een bindend aanbod zal ontvangen, zullen wij rekening houden met de nieuwe leennormen.

 

Kijk voor meer informatie over dit onderwerp op de site van de rijksoverheid.


 

Contact

Persoonsgegevens
Adresgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring